Đánh bóng & Hiệu chỉnh sơn
Đánh bóng, hiệu chỉnh và phủ Sealant bảo vệ sơn xe (Paint Correction): xóa đi các lỗi trên bề mặt sơn như xước, các vết ăn mòn từ ố nước, phân chim, sự ngả màu sơn do oxi hóa hay do nước phèn...giúp lấy lại vẻ sáng bóng như ban đầu cho bề mặt sơn.

Đánh bóng, hiệu chỉnh và phủ Sealant bảo vệ sơn xe (Paint Correction): xóa đi các lỗi trên bề mặt sơn như xước, các vết ăn mòn từ ố nước, phân chim, sự ngả màu sơn do oxi hóa hay do nước phèn...giúp lấy lại vẻ sáng bóng như ban đầu cho bề mặt sơn.

Thời gian thực hiện: 4~8 tiếng (tùy tình trạng bề mặt sơn)

Lợi ích:

  • Xóa đi các lỗi hay khuyết tật trên sơn xe, giúp xe có được vẻ đẹp như ban đầu.
  • Phủ sealant giúp tăng độ bóng đẹp cho xe, hạn chế tác hại của môi trường trong một thời gian ngắn từ 1 đến 6 tháng.